Dlaczego fundacja?

Przede wszystkim zależy nam na transparentności i przejrzystości prowadzonych działań. Chcemy realizować cele fundacji zapisane w naszym statucie. W odróżnieniu od stowarzyszenia podlegamy Ministrowi właściwemu na rzecz sportu, a co za tym idzie możemy realizować szeroki zakres działań wykraczający poza wąską społeczność jaką skupia forma stowarzyszenia. Cele fundacji mają szerszy, ogólnospołeczny horyzont.